Objawy - dysleksja

Dysleksja

objawy.org.pl
Dysleksja nie należy do chorób, które można wyleczyć i szybko o nich zapomnieć. W wieku dziecięcym objawia się trudnościami w percepcji, odczytywaniu słów i wyrażaniu myśli za pomocą rozbudowanych, logicznych zdań. Szybkie rozpoznanie tej dysfunkcji umożliwi wczesne, prawidłowe odczytanie jej objawów w momencie, gdy dziecko uczy się chodzić i mówić. Także skierowanie dziecka do logopedy już w chwili, gdy rodzice zaczynają podejrzewać, że coś jest nie tak, pomoże zapobiec pogłębianiu się dysleksji w późniejszym wieku i pozwoli na uniknięcie dalszych, związanych z nią problemów. Dysleksja jest bowiem problemem nie tylko natury językowej, ale w dużym stopniu emocjonalnej. Wpływa na napięcie nerwowe dziecka i zakłóca sprawny przebieg procesów poznawczych, przez co jego spostrzeganie staje się mniej efektywne. Może się zdarzyć, że nie tylko nauka czytania okaże się trudna, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu dezaprobata, negatywne oceny nauczycieli, kary rodziców, z czytaniem mogą wiązać się negatywne skojarzenia i emocje, które uniemożliwią dokonywanie postępów w dalszym toku edukacji na innych płaszczyznach.


Pozostałe tematy: